Anmäl dig gratis

24 January 2022 09:00-10:00

Välkommen

Under sommaren 2021 genomförde PBM:s enhet för beteendeinsikter ett projekt tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i syfte att minska nedskräpningen vid återvinningsstationer.

I detta webbinar berättar FTI:s kommunikationschef Malin Ryding om projektet och dess resultat. Som deltagare får du lära dig om beteendeinsiktens roll inom kommunikation och utvecklingsarbete.

För FTI:s del resulterade projektet i en mängd insikter som man nu tar med sig i arbetet med att få fler att återvinna mer – och mer rätt – framöver. 

Du som verkar inom renhållning och återvinning kan räkna med ett par insikter om hur man genom beteendeinformerad kommunikation kan påverka människors beteenden.

Som vanligt så är webbinaret gratis, sker via Zoom och spelas inte in.


Det praktiska

När du anmält dig får du Zoom-länken du använder den 24/1. 

Agendan för webbinariet:

  • 9:00 Niklas Laninge från PBM hälsar välkomna
  • 9:10 Malin Ryding från FTI berättar om beteendeprojektet
  • 9:35 Frågestund med Malin Ryding och Erik Bohjort (PBM:s expert på kvantitativ dataanalys)
  • 10:00 Tack och hej!
Anmäl dig gratis

Arrangörer

Niklas Laningeniklas.laninge@pbm.se

Psykolog, chef för PBM:s enhet för beteendeinsikter

Malin Ryding

Malin Ryding, kommunikationschef Förpacknings- och tidningsinsamling